aanpak samenwerken integraal duurzaamheid pit

Samenwerken

Een goede samenwerking is belangrijk bij de ontwikkeling van een nieuw product.

Betrokken partijen beschikken samen over belangrijke kennis. De opdrachtgever heeft veel kennis van zijn producten en de markt.
Cas van den Berg beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van industrieel ontwerpen. Een derde partij kan eventueel ingeschakeld worden wanneer specialistische kennis ontbreekt.
Samen zijn de partijen in staat een goed product te ontwikkelen.

Jarenlange ervaring vergroot de kans dat het ontwerp daadwerkelijk geproduceerd wordt, dat de planning realistisch is en risico's goed ingeschat worden. Indien gewenst kan ik ook de projectleiding op mij nemen en alle betrokken partijen tot het gewenste eindresultaat managen.