aanpak samenwerken integraal duurzaamheid pit

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een onvermijdelijk deel van ons leven geworden en ook bij productontwikkeling is duurzaamheid van groot belang. Bewuste keuze van materialen, productietechnieken en hergebruik kan schade aan het milieu voorkomen. Ik wil bijdragen aan de circulaire economie door goede en duurzame producten te ontwerpen. 

De circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. 

In een circulaire economie staat het hergebruik van producten en grondstoffen centraal en worden afval en schadelijke uitstoot naar bodem, water en lucht zo veel mogelijk voorkómen.

Afval = voedsel
Het Cradle to Cradle concept is een interessante kijk van professor Braungart op duurzaam ontwerpen. Ik heb deze man ontmoet, zijn boek gelezen en ontdekt dat veel van zijn ideeën uitvoerbaar zijn. Alle gebruikte materialen kunnen na hun leven in het ene product, nuttig worden ingezet in een ander product. Niet ieder product kan op deze manier duurzaam ontworpen worden maar met deze denkwijze in het achterhoofd leveren we toch een bijdrage aan een duurzame samenleving.