aanpak samenwerken integraal duurzaamheid pit

Integrale productontwikkeling

Werkt het product?

Is de kostprijs goed?

Kan het product gemaakt worden?

Is de vormgeving naar wens?

Kan het product verkocht worden? 

Heeft het product een goede concurrentie positie? 

 

In welke fase de ontwikkeling van een product zich ook bevindt, maakbaarheid, werking, kostprijs en vormgeving worden altijd getoetst. Hiermee wordt voorkomen dat er te laat ontdekt wordt dat het product niet aan de eisen voldoet.

Van den Berg Product Innovatie integraal ontwerpen

Belangrijk is dat een product de functionaliteiten heeft die de opdrachtgever wenst. Maar er zijn meer succesfactoren. Er moet bijvoorbeeld ook worden gekeken naar de kostprijs, het businessmodel van de klant, assemblagetijd, marketing en logistiek. Bij integrale productontwikkeling zijn deze factoren allemaal belangrijk maar ze kunnen voor onderlinge spanningen zorgen. Het is mijn taak om de spanning tussen techniek en bijvoorbeeld verkoop of assemblage weg te halen.