aanpak samenwerken integraal duurzaamheid pit

Product Innovatie Traject [PIT]

Ieder productontwikkelingsproject verloopt volgens het Product Innovatie Traject. Dit is een traject dat ik heb ontwikkeld om het gewenste resultaat te kunnen bereiken. 

De 6 PIT fases: 

0-ACCEPTATIE
In deze fase wordt er gekeken of een productidee levensvatbaar is. Wat zijn de investeringskosten en hoe hoog is de verwachtte winst? Past het product bij de opdrachtgever en welke medewerkers zijn betrokken bij het project? Een businessplan met antwoorden op deze vragen is het resultaat van fase 0.

1-INVENTARISATIE
Welk doel heeft de opdrachtgever met het productidee? Een programma van eisen,  marketingplan, innovatieplan en een grove planning maken het doel inzichtelijk. Deze fase wordt afgesloten met een presentatie.

2-DEFINITIE
Na een brainstorm, ontwerpschetsen, deeltesten en een toetsing op integrale haalbaarheid resulteert de definitiefase in een aantal concepten. In overleg met de opdrachtgever wordt een concept gekozen.

3-CREATIE
Het gekozen concept wordt uitgewerkt met behulp van 3D CAD. Daarna worden technische tekeningen gemaakt om een prototype te kunnen maken en vervolgens te testen. Keuze van leveranciers is een belangrijk onderdeel van deze fase.

4-OPTIMALISATIE
De resultaten van prototype tests worden verwerkt in het 3D CAD model en de technische tekeningen. In deze fase worden investeringen voor de productie gedaan, bijvoorbeeld in matrijzen. 

5-IMPLEMENTATIE
Deze fase start met de productie van een 0-serie om te controleren of het productieproces goed verloopt. Vervolgens wordt gestart met de serieproductie.