aanpak samenwerken integraal duurzaamheid pit

Samenwerken

Een goede samenwerking is belangrijk bij de ontwikkeling van een nieuw product. Alle betrokken partijen beschikken over relevante kennis. 

Kennis komt samen 
De opdrachtgever heeft kennis van zijn producten en de markt.
En ik zet mijn kennis en ervaring op het gebied van industrieel ontwerpen in. Mijn jarenlange ervaring vergroot de kans dat het ontwerp daadwerkelijk geproduceerd wordt, dat de planning realistisch is en risico's goed ingeschat worden. 

Netwerk van specialisten
Vanuit mijn netwerk kunnen professionals ingeschakeld worden om specialistische kennis te vergroten. Zoals kennis over design, electronica, software of materiaalstudies. Bij grote projecten is het mogelijk om de capaciteit uit te breiden door meerdere professionals aan het team toe te voegen.

Ik kan de projectleiding op mij nemen en alle betrokken partijen naar het gewenste eindresultaat managen. Met elkaar ontwikkelen we een goed product.

Van den Berg Product Innovatie in overleg