Businessplan wiedmachine FlevoTech

Businessplan wiedmachine - FlevoTech

Om van een goed idee voor een onkruidwied-machine over te stappen naar ontwikkeling van deze machine had FlevoTech een goed businessplan nodig. Hiermee kunnen investeerders benaderd worden die de uitwerking van de plannen willen financieren.

Businessplan wiedmachine - FlevoTech - detail
Meer
  • intra-rij wieder planten
  • intra-rij wieder akkerbouw
  • intra-rij wieder kranten
  • intra-rij wieder wageningen
  • intra-rij wieder wiedmachine
  • intra-rij wieder wiedmachine

Aanpak

De wieder verwijdert machinaal onkruid rondom het gewas zonder dit te beschadigen. De machine is bestemd voor de akkerbouw en heeft als doel om minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken en biologische teelt mogelijk te maken.

Allereerst zijn er bestaande machines in werking bekeken en is er bureauonderzoek verricht. Dit onderzoek vormt de basis van het businessplan. Hierin wordt beschreven wat het doel is, welke investering gedaan moet worden en wat de verwachte opbrengsten zijn. De concurrentie is in kaart gebracht en de vijf P’s (product, prijs, plaats, personeel en promotie) zijn beschreven. Er is een programma van eisen en een planning voor de ontwikkeling opgesteld.

Resultaat

Een businessplan waarmee investeerders benaderd kunnen worden.